Overwin relatieproblemen

Ups en downs

Iedere relatie heeft hoogte- en dieptepunten. Er bestaat niet zoiets als de perfecte relatie. Er zullen altijd tijden zijn dat het wat minder of wat moeilijker gaat. Wat dit met je relatie doet hangt af van de manier waarop je omgaat met de spanningen en tegenslagen en andere struikelblokken op je pad. Wanneer je weet wat je moet doen, een idee hebt wat de beste manier is om problemen het hoofd te bieden, dan heb je een grotere kans dat je relatie alleen maar beter en sterker wordt door tegenslagen.

Communicatie is het sleutelwoord

Wanneer je niet effectief kunt communiceren met je partner, dan kom je nergens in dit leven. Communicatie is de basis voor alles, dus ook voor je relatie. Het eerste wat je doet wanneer je iemand ontmoet is een gesprek voeren. Het hoeft geen lang gesprek te zijn, meestal gaat het om een paar woorden, heel kort en basaal. Maar toch, je converseert met iemand. En dat is de fundering van iedere soort van relatie.

Eerlijkheid boven alles

Eerlijkheid is ook van het grootste belang in een relatie. Wanneer je niet eerlijk kunt zijn tegenover jezelf of je partner, dan ben je gedoemd te mislukken. Leugens en bedrog zijn zaken die iedere kans op een gezonde relatie de grond in boren. Je partner zou degene moeten zijn die het dichtst bij je staat. Het is de andere helft van je leven. Je partner zorgt ervoor dat jij kunt zijn wie je bent. Wanneer je daarom niet eerlijk en open kunt zijn tegenover die persoon, dan kun je beter helemaal niet aan een relatie beginnen.

Geldzaken

Heel vaak is geld de bron van onvrede binnen een relatie. Onenigheid over het uitgavenpatroon van de ander en over de verdeling van de lasten zorgen voor de nodige spanningen binnen een relatie, vooral als er sprake is van geldgebrek. Wanneer het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen kunnen de spanningen hoog oplopen.

Praten, praten en nog eens praten

Aanvankelijk zijn beide partners heel voorzichtig om zaken aan te kaarten. Ze gedragen zich alsof ze op eieren lopen, bang de ander te kwetsen of op andere wijze van streek te maken. Hierdoor worden conflictsituaties vermeden en wordt er veel te weinig gesproken over zaken en zorgen die mogelijkerwijs een probleem zouden kunnen vormen.

Maar hoe langer zo’n stel bij elkaar is, hoe meer het besef doordringt dat er toch eens duidelijkheid moet komen. Ze zullen moeten gaan samenwerken om problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Want het is natuurlijk niet zo dat maar één persoon verantwoordelijk is voor het gehele reilen en zeilen van een relatie terwijl de ander werkeloos toekijkt. Het gaat om geven en nemen en het liefst een 50/50 verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Je zult nooit een goede relatie hebben wanneer één persoon alles probeert te regelen.

Samenwerking

Pas wanneer je in staat bent samen te werken en effectief te communiceren, kun je er van uitgaan dat je ieder probleem en iedere situatie die zich voordoet, het hoofd kunt bieden. Er is geen enkele redenen om je relatie te beëindigen zolang je bereid bent er samen aan te werken en ervoor te zorgen dat je relatie steeds beter wordt. Juist de relaties die al heel lang mee gaan hebben al vele stormen doorstaan. Velen denken dat het een kwestie van geluk of toeval is, maar dergelijke stellen hebben naar alle waarschijnlijkheid beiden een hoop geïnvesteerd om de relatie in stand te houden.

Bekijk ook

Waarschuwingssignalen die je niet in de wind mag slaan

Wanneer je partner je uit de weg gaat en je over van alles en nog wat ruzie hebt zijn dat signalen die erop wijzen dat er iets mis is in je relatie.

Voortekenen die niet veel goeds voorspellen

Een gezonde stabiele relatie verrijkt je leven enorm, maar een scheve relatie heeft een verwoestend effect. Welke voortekenen voorspellen niet veel goeds?