De Basis voor een Stabiele Relatie

De Basis voor een Stabiele Relatie
Het woord commitment is afkomstig uit het Engels en eigenlijk  zo moeilijk te vertalen dat het voor wat betreft relatie maar ook werk eigenlijk een ingeburgerd begrip geworden is. Commitment staat voor inzet en vertrouwen, het wil zeggen dat je je ziel en zaligheid legt in hetgeen je doet als het over werk gaat en bij relaties dat je bereid bent je dingen te ontzeggen omwille van het slagen van je relatie.

Het moge duidelijk zijn dat commitment essentieel is wanneer je een langdurige relatie wenst.  En ook dat het heel vervelend is wanneer je na een poosje merkt dat de aanvankelijk wil en inzet om er iets van te gaan maken, langzaam aan wegebt.  Voor degene die wel zich volledig inzet erg frustrerend. Al gauw krijgt die het gevoel dat hij of zij zijn tijd zit te verdoen.

Gebrek aan  inzet en overgave kan echter verschillende oorzaken hebben. Niet alleen onwil, maar vaker is er sprake van onmacht. Dan is het zich niet volledig kunnen geven een soort ziekte, hoewel niet aangeboren en gelukkig ook te genezen.

De belangrijkste oorzaak van bindingsangst of gebrek aan commitment is gelegen op het emotionele vlak. De persoon die niet in staat is zich te binden  heeft iets in het verleden mee gemaakt waardoor hij in het heden niet verder kan. Een vervelende gebeurtenis die hij nog niet heeft verwerkt. Hierdoor vindt hij het moeilijk anderen te vertrouwen, zowel in het algemeen als meer specifiek in een relatie. Zolang hij hier niets aan doen blijft de pijn en het verleden een blokkade opwerpen om diepgaande relaties aan te knopen. Als partner kun je behulpzaam zijn deze gebeurtenis te verwerken, maar vaker nog is het beter om er met een therapeut over te praten. In ieder geval zit er best toekomst in een relatie met een dergelijke persoon, vooropgesteld dat de problemen uit het verleden verwerkt kunnen worden.

Het andere type bindingsangst heeft niets te maken met gebeurtenissen uit het verleden. Het is alleen de eigenschap van bijzonder egocentrisch en narcistisch ingestelde personen. Het is dan ook eigenlijk geen bindingsangst maar puur gebrek aan inzet, waardoor een relatie met dergelijke personen n p niets uitloopt. Dergelijke mensen hebben eigenlijk alleen een relatie om niet alleen te zijn, terwijl ze ondertussen op zoek blijven naar de ware. Ze zullen altijd belangstelling hebben voor de andere sekse en  het maakt ze niet uit of hun partner daar van getuige is of niet. Hufters dus. Het hoeft geen betoog dat je dergelijke types beter kan mijden wanneer je op zoek bent naar een langdurige verbintenis of huwelijk.

Of je met het enen of het andere type te maken hebt is in het begin moeilijk vast te stellen. De enige manier om erachter te komen is erover te praten. Wees open en eerlijk over je eigen verwachtingen en hoop dat je partner dat ook is. Hiermee voorkom je valse hoop en andere problemen omtrent de aard en diepgang van je relatie in de toekomst.

Wil jij ook een goede basis voor je relatie?

Bekijk en Download de e-cursus “Betere Relaties met Iedereen” nu >>>

Bekijk ook

Waarschuwingssignalen die je niet in de wind mag slaan

Wanneer je partner je uit de weg gaat en je over van alles en nog wat ruzie hebt zijn dat signalen die erop wijzen dat er iets mis is in je relatie.

Voortekenen die niet veel goeds voorspellen

Een gezonde stabiele relatie verrijkt je leven enorm, maar een scheve relatie heeft een verwoestend effect. Welke voortekenen voorspellen niet veel goeds?